Προσθετική

  • Ακίνητη – στεφάνες και γέφυρες- όψεις πορσελάνης – ένθετα – επένθετα πορσελάνης—ολοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες
  • Κινητή – ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες (μασέλες και μηχανήματα)